Archief

2012 2013 – Op weg  …

Productiehuis Padarijs, een professioneel jeugdtheaterhuis in Beringen onder artistieke leiding van Ingrid Dullens, werkt samen met de Stad Beringen, dienst Samenleven, het project Op Weg uit. Een project rond huwelijksmigratie, vertrekkende vanuit interviews. Er wordt een oproep geplaatst in B – Magazine aan amateurspelers om deel te nemen aan dit project. Een 12 – tal nieuwsgierige creatievelingen schrijven zich in voor dit bijzondere project. Sommigen met zelf een migratieachtergrond. Onder begeleiding van Ingrid Dullens (theater) en Nina Haveman (beeld) wordt er vanuit interviews gewerkt aan een vertelwandeling door de Tuinwijk van Beringen – Mijn. De jongeren van VIBO Sint Barbara en Arktos participeren mee aan dit succesvolle sociaal – artistieke project.

2013 2014

Na Op Weg komt de vraag vanuit de enthousiaste spelersgroep naar meer, een vervolg. Het liefst op de planken. Onder de vleugels van Padarijs wordt Mals Vlees geboren. Een naam in het verlengde van de eerste podiumproductie die dit seizoen geproduceerd wordt, Gekapt, een productie over een ambachtelijke slagerij. Mals Vlees is op dat moment een collectief van maar liefst zestien volwassen spelers, vier ontwerpers en één begeleider. Het collectief telt zes verschillende culturele achtergronden.

2014 2015

Mals Vlees werkt dit seizoen, ook nog onder de vleugels van Padarijs, aan de voorstelling MIJNvrouw. Een voorstelling in de Badzaal van het mijngebouw in Beringen- Mijn. Net als in Op Weg wordt er vertrokken vanuit interviews. De vrouwen van de mijnwerkers staan in deze productie centraal. De muzikanten van Kwart voor Vrijdag participeren aan dit project. De mix van jongeren uit een eerder Padarijs project Olla Podrida en de volwassen spelers van Mals Vlees blijkt later een inspiratie te zijn voor de groei van het collectief. Ingrid Dullens regisseert deze  productie op locatie. Het project gaat door in samenwerking met Toerisme Beringen en het MIJNmuseum Beringen, met de steun van de provincie Limburg, directie mens afdeling cultuur en de cel Mijnerfgoed.

2015 2016

Padarijs zet haar artistieke werking stop en Mals Vlees staat vanaf dit seizoen op eigen benen. Er wordt een VZW opgericht en de statuten worden gepubliceerd in het staatsblad. In dit speeljaar wordt in samenwerking met stad Beringen, dienst Samenleven, en Welzijnszorg VZW de voorstelling Het Geheim gemaakt en gespeeld in een regie van Gideon Hakker. Het Geheim is een pakkende schoolvoorstelling op locatie met een uitgebreide educatieve lesmap die kadert binnen de armoedeproblematiek. De voorstelling speelt in de basisscholen van Beringen.

2016 2017

Mals Vlees groeit en bloeit. In een nieuwe regie van Ingrid Dullens gaat de voorstelling Wa is da met onze Kevin? in mei in première. Deze voorstelling wordt genomineerd voor het Zilveren Doek van Opendoek en zorgt voor deelname, het jaar nadien, aan het Gouden Doek. Wa is da met onze Kevin? is een blijspel, gecreëerd vanuit improvisatie en geïnspireerd op de talrijke kluchten die jaarlijks passeren in het amateurcircuit. Naast deze zaalproductie speelt Het Geheim in samenwerking met het schoolopbouwwerk van RIMO in Leopoldsburg een reeks voorstellingen in de basisscholen van Leopoldsburg.

2017 2018

Voor het Gouden Doek wordt beroep gedaan op een gastregie van Lize Theunis. Samen met de spelersgroep maakt zij de pakkende voorstelling Op witte sokken. Naast de productiewerking start Ingrid Dullens een atelierwerking op voor kinderen, tieners en volwassenen. Mals Vlees telt hierdoor inmiddels 50 leden.

Op witte sokken

Op witte sokken… Nog 2 weken… Nieuwsgierig? Er zijn nog tickets!

Geplaatst door Mals Vlees op Dinsdag 8 mei 2018

2018 2019

De atelierwerking wordt verder uitgebreid. Er worden ateliers georganiseerd vanaf kleuters tot volwassenen. Binnen deze atelierwerking wordt er samengewerkt met de Brede School, De Terriling. Een tiental leerlingen maken hier gebruik van. Maar liefst 70 mensen volgen de ateliers. De productiegroep werkt aan De Vooravond, een voorstelling over de verkiezingen op de vooravond van de verkiezingen. De productiegroep werkt hierin samen met de oudste jongeren van Mals Vlees uit de atelierwerking. De voorstelling is het sterke resultaat van een dialoog tussen twee generaties en resulteert in een confronterend tijdsbeeld. Het Geheim gaat nog eens op reis en wel met ondersteuning van de stad Heusden – Zolder. De educatieve lesmap wordt uitgebreid met een vorming voor leerkrachten rond muzische implementatie rond dit thema. In september 2019 wordt deze voorstelling geselecteerd voor het Toekoerfestival van Opendoek.

De Vooravond

Mals Vlees speelt op 25 mei om 17 uur en 20 uur De Vooravond in OC De Buiting in Paal. Een blik achter de schermen tijdens de repetities. Lizalotte Haenen, een van onze deelnemende getalenteerde 15 plussers, maakte een reportage. Veel kijkplezier! Nieuwsgierig? Kaarten? malsvlees.beringen@gmail.com

Geplaatst door Mals Vlees op Woensdag 15 mei 2019

2019 – 2020

Vanaf dit seizoen verandert de naam in Theaterhuis Mals Vlees. Het huis  zetelt eindelijk op een eigen stek in de culturele hotspot Lutgart in Beringen centrum en kan vanaf dan zichtbaarder en breder te werk gaan. Het seizoen wordt geopend met een Halloweentocht in de schoolgebouwen van Lutgart waaraan ook de ondernemers van de site deelnemen. Een succesvol uitverkocht project waaraan de atelierwerking, die dit seizoen ook nog volop draait, participeert. MIJNvrouw, een unieke voorstelling over de vrouwen achter de mijnwerkers wordt in het kader van 30 jaar mijnsluiting hernomen in de badzaal van Beringen Mijn. Een ontroerende voorstelling met live – muziek van Kwart voor Vrijdag. Daarnaast toert Het Geheim nog verder, wordt er samengewerkt met UCLL  en zou, als de pandemie er geen stokje voor hebben gestoken, de voorstelling MIJNsporen, een participatieproject rond dementie i.s.m. Het Sporenpark, Mine Dalemans en Kwart voor Vrijdag, met een eerste verdiende steun van de Vlaamse Overheid, in juni plaatsvinden. Helaas besliste corona hier anders over …

2020 – 2021

Vol goede moed starten we op. Het wordt uiteindelijk een jaar van roeien met de riemen die we hebben. Ateliers worden opgestart, uiteindelijk al snel afgelast vanaf 12 jaar. Gelukkig konden we in juni coronaproof afronden met een klein toonmoment voor de ouders, broers en zussen van de jongste kinderen. De Halloweentocht, nu in samenwerking met Stad Beringen, wordt uiteindelijk afgelast. Onze participatieve producties starten wel op: Katarsis, Ons Centrum en Forum. Maar ook deze producties zullen uiteindelijk afsluiten op een alternatieve manier: Danny Timmermans maakt een film, waarin hij de bewoners van de Therapeutische Gemeenschap van Katarsis via Facetime interviewt en Machteld Timmermans, die met Ons Centrum werkt, kan uiteindelijk afsluiten met een theaterwandeling De Geheimen van het Park door Leopoldsburg, waar wandelaars door middel van een QR-code de opgenomen monologen kunnen bekijken op hun telefoon. Het Forum wordt voor de winter nog afgelast, aangezien dit door zou gaan in scholen in dialoogvorm en er van dialoog weinig sprake kan zijn.