Mals Vlees2021-04-19T14:19:19+01:00

Mals Vlees

Mals Vlees is een theaterhuis opgericht in 2012 en gevestigd in Beringen.

Binnen Mals Vlees ontmoeten amateurspelers en professionele kunstenaars elkaar in eigen creatie.

Het huis produceert artistieke theaterproducties, participatieve projecten en producties en organiseert creatieve theaterateliers voor

kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen.

Deze drie onderdelen staan in voortdurende verbinding met elkaar.

De dagelijkse leiding van Mals Vlees is in handen van Miche Roegiers (theaterateliers, theaterproducties en participatieve projecten) en

Ingrid Dullens (participatieve producties, overleg partners en coaching artistiek team).

Sinds 2019 kan Mals Vlees naast lokale en provinciale steun voor haar projecten en producties ook rekenen op Vlaamse steun

via het participatiedecreet en het bovenlokaal cultuurdecreet.

Mals Vlees is te vinden in Lutgart, dé creatieve hotspot van Beringen Centrum, Stadswal 14.

Producties

Participatief

Ateliers

Nieuws

Go to Top