MIJNsporen

MIJNsporen is een participatief multidisciplinair project op locatie waarin de senioren van het Sporenpark, een woonzorgcentrum in Beringen – Mijn, centraal staan. Het project focust zich op de belevingswereld van de inwonende senioren met dementie en hun mantelzorgers in interactie met de andere participanten, amateurspelers Mals Vlees, muzikanten Kwart voor Vrijdag, fotografe Mine Dalemans en theatermaker Ingrid Dullens. MIJNsporen zal resulteren in een beklijvende muzikale theatervoorstelling, een fototentoonstelling, een publicatie en wordt afgesloten met een info/vormingsmoment.

De voorstellingen worden verwacht eind april, begin juni 2020.

Vanwege de pandemie zijn de voorstellingen van dit project niet door kunnen gaan.

Dit project komt mede met de steun van de Vlaamse Gemeenschap tot stand.

Mals Vlees ontving hiervoor middelen via het participatiedecreet.

Foto’s MIJNsporen