MIJNsporen

MIJNsporen is een participatief multidisciplinair project op locatie waarin de senioren van het Sporenpark, een woonzorgcentrum in Beringen – Mijn, centraal staan. Het project focust zich op de belevingswereld van de inwonende senioren met dementie en hun mantelzorgers in interactie met de andere participanten, amateurspelers Mals Vlees, muzikanten Kwart voor Vrijdag, fotografe Mine Dalemans en theatermaker Ingrid Dullens. MIJNsporen zal resulteren in een beklijvende muzikale theatervoorstelling, een fototentoonstelling, een publicatie en wordt afgesloten met een info/vormingsmoment.

De voorstellingen worden verwacht eind april, begin juni 2020.

Dit project komt mede met de steun van de Vlaamse Gemeenschap tot stand.

Mals Vlees ontving hiervoor middelen via het participatiedecreet.

Iedereen verdient een goed gevoel is de eerste voorstelling die Ons Centrum maakte in een regie van Ingrid Dullens. Ons Centrum is een erkende vereniging waar armen het woord nemen in Leopoldsburg.